Električni pastir je zelo uporaben za zagraditev pašnika

Za vse, ki imajo doma kmetijo in živino, so električni pastirji nepogrešljiva oprema za kmetijo. Električni pastir omogoča varno in učinkovito upravljanje z živino, saj jo lahko z pastirji zagradimo na neko mesto, kjer se bo lahko pasla in nebo odtavala predaleč stran. 

Sam princip, kako deluje električni pastir, je relativno enostaven. Sestavljeni so iz posebnega materiala, ki prevaja električni tok. Sama oblika električnega pastirja je v obliki traku, po navadi v beli barvi. Na ta trak nato povežemo električni izvir in tako bo celotna ograja iz električnega pastirja naelektrena. 

Električni pastir je zelo uporaben za zagraditev pašnika

Na električni pastir pa ne smemo napeljati previsoke napetosti. Cilj električnega pastirja je sicer, da živina ne pobegne čez ograjo, če bi bila ta navadna. Tako je že zelo majhna napetost, ki jo prevaja električni pastir, zadosti, da bo žival ugotovila, da ni pametno iti skozi. V primeru, da na električni pastir napeljemo previsoko napetost, se lahko od stiku živali »zmeša«, tako da lahko podivja ter podere samo ograjo iz električnega pastirja. Tako imamo materialno škodo, poleg tega pa se lahko še žival hujše poškoduje. 

Uporaba električnega pastirja nam torej zagotavlja več prednosti. Uporaba električnega pastirja nam zagotavlja jasno postavitev meja za živino na pašnikih. Tako imamo boljši nadzor nad le to. 

Poleg tega električni pastir varuje živino pred divjimi živalmi. Razni živali, kot so volkovi ali podobno, tako ne bodo prečkali ograje ter poškodovali živino, saj bodo videli, da bi jih ograja lahko poškodovala. Tako lahko zelo pripomoremo k sami varnosti naše živine. 

Poleg tega še zmanjšamo možnost pobega živine. Ker so živali relativno pametne, bodo videle, da jih lahko električni pastir poškoduje, oziroma bo kontakt neprijeten, se bodo električnega pastirja izogibale in tako ne bodo niti poskušale pobegniti. 

Še ena bistvena uporaba električnega pastirja je tudi ekonomičnost. Sam električni pastir bo veliko bolj denarno dostopen, kot kakšne druge ograje, z katerimi bi lahko zagradili pašnik.